Mỗi năm, có hàng ngàn trường đại học trên thế giới đào tạo ra những sinh viên ra trường, nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm khoa học. Làm thế nào để tìm ra đâu là một trường đại học hàng đầu trong hàng ngàn ngôi trường đó?


đại học hàng đầu thế giới Cambridge ở London

Một số bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu được xuất bản hàng năm. Một số đánh giá dựa vào thành tích học tập, danh tiếng trong khoa học và số lượng sinh viên tốt nghiệp được trao giải Nobel hay giải thưởng đáng chú ý khác. Chắc chắn, những chỉ số này là rất quan trọng, nhưng đối với sinh viên trong tương lai nó có thể chỉ là một xác nhận gián tiếp về chất lượng của quá trình học tập.

Bên cạnh đó, mặc dù chỉ góp mặt 3 trường trong bảng xếp hạng, nhưng hiện nay rất nhiều sinh viên lựa chọn du học Đức do chất lượng đào tạo hàng đầu với chi phí rất thấp (Đức đã chính thức bãi bỏ học phí đại học dành cho cả sinh viên trong và ngoài nước, tức là miễn phí học phí).

Ở đây, chúng tôi dựa vào bảng xếp hạng đại học thế giới của The Times Higher Education, trong đó họ sử dụng nhiều chỉ số để đánh giá hoạt động thực sự của các trường để so sánh toàn diện hơn. Các nhóm quan trọng nhất của chỉ số, theo chúng tôi:

Giảng dạy – dựa trên đánh giá của danh tiếng giảng dạy, cũng bao gồm các thống kê như tỷ lệ sinh viên và giảng viên, tiến sĩ và cử nhân, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ. Tình trạng và khả năng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh viên và giảng viên.

Nghiên cứu – dựa trên danh tiếng của trường đại học nghiên cứu, ý kiến ​​của các học giả, cũng như đánh giá các nguồn tài trợ cho các chương trình khoa học.

Trong bảng dưới đây những trường đại học hàng đầu được xếp hạng theo điểm số tổng thể. Mong rằng nó sẽ hữu ích cho sinh viên tương lai đang tìm kiếm một trường đại học đẳng cấp thế giới.

Một yếu tố đặc biệt của các trường đại học hàng đầu thế giới là hoạt động xúc tiến đào tạo từ xa. Hầu hết trong số họ đang cung cấp một loạt các khóa học trực tuyến trong nhiều lĩnh vực (miễn phí hoặc có phí). Đó là một cơ hội tuyệt vời để bạn nâng cao trình độ kiến ​​thức trong các tổ chức hàng đầu và có quyền truy cập vào các khóa học từ các giáo sư và giảng viên giỏi nhất.

Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới

XH Tên trường Điểm Quốc gia XH Giảng dạy
(điểm)
XH Ngiên cứu
(điểm)
Khóa học Online
1 University of Oxford 95.0 Anh 05 (89.6) 01 (99.1) từ £255
2 California Institute of Technology 94.3 Mỹ 01 (95.5) 06 (95.7) Free
3 Stanford University 93.8 Mỹ 02 (92.6) 05 (95.9) Free
4 University of Cambridge 93.6 Anh 03 (90.6) 03 (97.2) từ £240
5 Massachusetts Institute of Technology 93.4 Mỹ 04 (90.3) 08 (92.3) Free
6 Harvard University 92.7 Mỹ 09 (87.5) 02 (98.3) Free
7 Princeton University 90.2 Mỹ 06 (89.5) 15 (88.4) Free
8 Imperial College London 90.0 Anh 11 (86.4) 18 (86.6) Free
9 ETH Zurich 89.3 Thụy Sĩ 17 (81.5) 07 (93.7) Free
10 University of California, Berkeley 88.9 Mỹ 16 (82.4) 04 (96.1) Free
11 University of Chicago 88.9 Mỹ 08 (88.1) 12 (89.1) Free
12 Yale University 88.2 Mỹ 07 (88.5) 16 (87.8) Free
13 University of Pennsylvania 87.1 Mỹ 12 (85.9) 14 (88.9) Free
14 University of California, Los Angeles 86.6 Mỹ 15 (82.9) 13 (89.0) Free
15 University College London 86.5 Anh 22 (77.4) 09 (90.0) Free
16 Columbia University 86.1 Mỹ 10 (86.9) 30 (78.9) Free
17 Johns Hopkins University 85.9 Mỹ 23 (77.4) 23 (84.3) Free
18 Duke University 84.7 Mỹ 18 (80.7) 28 (80.0) Free
19 Cornell University 84.6 Mỹ 19 (79.7) 19 (86.5) Free
20 Northwestern University 83.7 Mỹ 25 (75.8) 22 (85.0) Free
21 University of Michigan 83.6 Mỹ 20 (79.4) 21 (86.1) Free
22 University of Toronto 83.0 Canada 28 (74.6) 20 (86.3) Free
23 Carnegie Mellon University 81.8 Mỹ 31 (70.2) 24 (84.0) Free
24 National University of Singapore 81.7 Singapore 24 (76.7) 17 (86.9) Free
25 University of Washington 80.2 Mỹ 32 (70.2) 26 (80.4) Free
26 London School of Economics and Political Science 80.2 Anh 29 (70.8) 32 (74.7) Không
27 University of Edinburgh 79.2 Anh 36 (67.5) 33 (74.7) Free
28 Karolinska Institutet 77.6 Thụy Điển 46 (62.1) 31 (76.0) Free
29 Peking University 77.2 Trung Quốc 13 (84.6) 27 (80.3) Free
30 LMU Munich 76.8 Đức 30 (70.5) 38 (73.4) Free
31 EPFL 76.8 Thụy Sĩ 44 (62.9) 56 (66.1) Free
32 New York University 76.7 Mỹ 27 (75.1) 49 (68.8) Không
33 University of Melbourne 76.3 Úc 42 (65.4) 37 (73.6) Free
34 Georgia Institute of Technology 76.3 Mỹ 53 (60.8) 29 (79.2) Free
35 Tsinghua University 76.2 Trung Quốc 21 (78.9) 10 (89.6) Free
36 University of Illinois at Urbana-Champaign 75.9 Mỹ 41 (65.6) 25 (81.4) Free
37 University of British Columbia 75.9 Canada 50 (61.2) 40 (72.5) Free
38 King’s College London 75.9 Anh 48 (61.5) 42 (71.0) Free
39 University of Tokyo 74.1 Nhật 14 (83.4) 11 (89.2) Free
40 KU Leuven 73.8 Bỉ 64 (57.0) 36 (73.7) Free
41 University of California, San Diego 73.2 Mỹ 51 (61.2) 55 (66.2) Free
42 McGill University 73.1 Canada 39 (66.4) 44 (70.3) Free
43 University of Hong Kong 73.0 Hong Kong 38 (66.5) 34 (74.5) Free
44 Heidelberg University 73.0 Đức 37 (66.7) 58 (65.0) Free
45 University of Wisconsin–Madison 72.6 Mỹ 35 (68.2) 41 (71.4) Free
46 Technical University of Munich 71.6 Đức 52 (61.0) 43 (70.5) Free
47 Australian National University 71.3 Úc 71 (54.0) 35 (73.9) Free
48 University of California, Santa Barbara 71.2 Mỹ 83 (52.2) 63 (62.6) Không
49 HKUST 71.1 Hong Kong 78 (53.2) 53 (66.7) Free
50 University of Texas at Austin 70.8 Mỹ 43 (63.9) 57 (65.9) Free